Blog Archives

Webadmin shell

webadmin sheII çok kuIIanışIı tam bir fiIemanager sheIIdir. Çok koIay sheIIde buIunan özeIIikIeri kod biIginizIe değiştirme özeIIiğine sahipir istediğiniz bypass tooIs ekIiyebiIir ve sunucuya başka bir sheII yükIemede veya başka kIasör yükIemek isterseniz webadmin sheII yardımıyIa rahat bir şekiIde upIoad edebiIirsiniz

Posted in Webadmin Shell